CD-S303RK Rack Mountable CD Player

CD-S303RK
Type Single
Disc Compatibility CD, CD-R/RW
Signal/støj forhold 105 dB (CD)
Dynamisk effekt 96 dB
Harmonic Distortion + Noise (1 kHz) 0.003% (CD)
Frekvensgang 2 Hz-20 kHz (CD)
Output Optical, Coaxial and Analog RCA
Mål (B x H x D) 480mm x 87mm x 260mm (18.9" x 3.4" x 10.3")
Vægt 4.1kg (9.0lbs)