Genos Udgået

Version 2.1 is the latest update for Genos brining new functionality to enhance user experience.

Quick Tempo Adjustment

In the Home Display, Tempo is assigned as default to the Data Dial, making for quick and easy tempo adjustments.

Selectable Dial behavior

You can now choose whether the Data Dial automatically loads content when it is highlighted or, highlighted content is not loaded until Enter is pressed.

Create more with longer Style sections

Some Style Creator users found the 32 measures limit for Style sections too restrictive. So, in this update, we've quadrupled it to 128 measures per Style section.

Genos V2.0

Forøget hukommelse

Med opdateringen til Version 2.0 forøges din Expansion-hukommelse fra 1.8 til 3.0GB, så du kan have meget mere indhold på din Genos.

Forøget hukommelse

Nyt indhold - GENOS V2.0 SUPERIOR PACK (50 Styles/68 Voices)

GENOS V2.0 SUPERIOR PACK giver dig 50 helt nye Styles indenfor vintage pop og dance, og der er også nye SA2 Premium-lyde som f.eks. panfløjter, kvindevokaler og trombone samt cutting-edge synth-lyde som "Monolan Bass" er helt nye og eksklusive til PSR-SX900, så nemt kan genskabe musik fra perioder og genrer fra klassisk pop til de nyeste hits.

Nyt indhold - GENOS V2.0 SUPERIOR PACK (50 Styles/68 Voices)

Hurtig installation via USB Flash-drev

Yamaha Expansion Manager er også blevet opgraderet i anledning af Genos V2.0 lanceringen. I tidligere versioner var det kun muligt at opdatere over Wi-Fi, men med den seneste version, 2.6, understøttes "Quick Installation" via USB flashdrev. Installation af expansion-pakker har aldrig været nemmere.

Hurtig installation via USB Flash-drev

Chord Looper-funktion

Den nye Chord Looper-funktion lader dig optage og loop'e akkordsekvenser, så din venstrehånd bliver fri til at spille noget andet eller dreje på knapper.

Chord Looper-funktion

Style Section Reset

Med et enkelt tryk på [TAP TEMPO]-knappen mens en Style spiller, hopper til begyndelsen af takten. Denne funktion hedder Style Section Reset og kan være god at have i baghånden hvis du f.eks. spiller med en sanger eller spiller musik med variende taktlængder.

Style Section Reset

Forbedret skala-tunings-funktion

Du kan nu vælge om Scale Tune-indstillingen skal gælde for hver enkelt Part (Right 1, Right 2 og Right 3) individuelt i Scale Tune-displayet.

[ Sub Scale-funktion / Scale Tune Quick Setting ] Du kan nu indstille midlertidige skalaer med Sub Scale-funktionen og konfigurere Sub Scale-indstillingerne hurtigt med "Scale Tune Quick Setting"-funktionen, som kan assignes til knapper eller fodpedaler.

Forbedret skala-tunings-funktion

Style Creator forbedring

Layout og betjening af Style Creator-skærmen er blevet opdateret og optimeret.

Time Signature-indstillingerne er også blevet udvidet.

Ekstra Portamento-funktionalitet

Brugeren kan nu konfigurere crossfade-formen ved at bruge Mono Type på Voice Edit-skærmen.

Du kan også konfigurere Portamento Time Type i Voice Edit skærmbilledet.

Det maksimale antal User Effects der kan gemmes er blevet øget.

Du kan nu sortere Playlist'en alfabetisk.

Genos V1.4

Home Display-forbedringer - Real-Time info

Nyd det komplette overblik over din Genos og få overskud til at koncentrere dig om det vigtige - dit spil. Den nydesignede Home Screen giver dig en masse information der er let at overskue mens du spiller.

1. Bar/Beat/Tempo: Viser nuværende position i Style- eller MIDI-fil-afspilning

2. Upper octave/Transpose: Viser hvor meget den øvre del af klaviaturet er oktaveret samt hvor meget instrumentet som helhed er transponeret i halvtoner.

3. Song-område: Viser information om taktart, tempo og den nuværende sang-position.

4. Style-område: Den nuværende afspilningsposition, Tempo Lock.

Display Output

The new 1.4 update brings enhanced USB capabilities to the Genos. Connect a USB display adaptor to an external monitor via the [USB to DEVICE] terminal to show lyrics, scores, or other text.

Forbedringer af brugerinterfacet - Live Control / Assignable

Funktioner kan nu assignes til dreje- og trykknapper via et kategoribaseret system, som gør hele processen enkel og intuitiv, og med version 1.4 er der også flere funktioner tilgængelige, til at assign'e. Det er så nemt, at du også kan gøre det mens du spiller, hvis nødvendigt.

Live Control

Assignable funktion

Forbedring af brugerinterface: pop-up

Den opdaterede brugerflade benytter pop-up vinduer med information om de justeringer du foretager dig.

Max MIDI Song-kapacitet pr. fil

Vi har udvidet maximum størrelsen på en MIDI-song fil til 3MB - 10 gange så meget som de hidtidige 300 KB!